Пликоване

Екипът ни предлага аутсорсинг на услуги по печат, пликоване и работа със стандартна поща и разнос на персонализирани документи и/или предаване по електронен мейл. Това е високотехнологично решение, при което ние ще обслужим кореспонденцията чрез писма на Вашата компания.

Услугата

Гарантирана защита при електронния пренос, обработка и съхранение на данните

Обработка на данните и подготовка за печат

Автоматизирано пликоване на писмата с възможности за добавяне на маркетингови материали

Разпространение на писмата до получателите (с подизпълнители) и подготовка на електронен отчет за резултатите от кампанията

Гарантирани срокове за изработка и доставка на писмата

Фиксирани цени и ясна себестойност на услугата, т.е. предвидимо планиране на разходите

Концентриране върху основната дейност, т.е. отпадане на ангажименти за инвестиции в техника и хора за печат и производство на писмата

Комплексна услуга от един изпълнител

Приложение

Покани

Клиентски и клубни карти

Промоционални брошури

Сметки и баланси

Рекламни материали

Фишове и др.

ПЛИКОВАНE

Описание

БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ има удоволствието да ВИ представи новата си бизнес линия, свързана с аутсорсинг на услуги по печат, пликоване и разнос на персонализирани документи. Това е високотехнологично решение, при което ние ще обслужим кореспондецията чрез писма на вашата компания. Директна форма на комуникация, насочена към получателя на Вашите съобщения, имаща за цел да ви представи продукт, услуга или търговска марка. Комплексните решения, които предоставяме, Ви помагат да оптимизирате процеса и разходите си за регулярно изпращане на информация с идивидуално съдържание до голям брой крайни потребители. Изпълняваме всички етапи на комуникация с Вашите получатели - отпечатване, адресиране на пощенски пликове, печат и пликоване на Вашите материали и издания от малки до големи тиражи, включително такива с персонализации. Експертен разнос и доставка до всяка точка на България - до пощенска кутия или точен адрес.

Изпълняваме всички печатни и комуникационни услуги с изключителна бързина, коректност и конфиденциалност.

Приложение и гаранции

 • Фишове

 • Фактури

 • Извлечения

 • Нареждания

 • Клиентски и клубни карти

 • Промоционални брошури

 • Сметки и баланси

 • Рекламни материали

 • Покани и др.

 • Гарантирана защита при електронния подпис, обработка и съхранение на данните

 • Обработка на данните и подготовка за печат

 • Автоматизирано пликоване на писмата с възможност за добавяне на маркетингови материали

 • Разпространение на писмата до получателите

 • Гарантирани срокове за изработка и доставка на писмата

 • Фиксирани цени и предвидимо планиране на разходите

 • Концентриране върху основната дейност, т.е. отпадане на ангажименти за инвестиции в техника и хора за печат и производство на писмата

 • Комплексна услуга от един изпълнител

Описание на процеса

 1. Дефиниране - В първия етап от процеса, заедно с Вас определяме параметрите на проекта, услугите, материалите, цените и сроковете за рeализация
 2. Подготовка - Във втория етап създаваме канал за защитен обмен на данните и произвеждаме необходимите материали на изпълнение на проекта (бланки, пликове, рекламни материали).
 3. Разработка - Програмираме скрипт за обработка на данните, подготваме персонализирани писма по зададен от Вас шаблон, генерираме и изпращаме за проверка текстови файлове за печат.
 4. Изпълнение - Обработваме базата данни и подготваме персонализираните съобщения, отпечатваме и пликоваме писмата, извършваме доставка до пощенска кутия или срещу подпис (с подизпълнител)
 5. Отчетност - Изготваме и предоставяме отчет за недоставените писма с посочване на конкретна причина за неизвършена доставка, връщаме към Вас или унищожаваме недоставените писма.
 6. Приключване - Изтриваме всички предоставени за обработка бази данни.

Ценоразпис

Материал/услуга Мерна единица Единична цена(с ДДС)
1 Печат, пликоване и разнос на документи Брой 0.40 лева
2 Доставка (Български пощи/куриер) Пакет/Адрес От 1.50 до 9.30 лева*
Пакетни услуги Мерна единица Единична цена(с ДДС)
1 Услуга Пликоване - малък пакет От 1 до 50 бр. 16.00 лева
2 Услуга Пликоване - среден пакет От 51 до 200 бр. 64.00 лева
3 Услуга Пликоване - голям пакет От 201 до 500 бр. 160.00 лева

*Цената е различна с оглед избрания от Вас начин за доставка.