Администриране на
човешки ресурси и персонала

Когато вашите HR професионалисти се съсредоточат върху представянето на стратегически идеи за бизнеса, аутсорсингът на
административни услуги за работна сила на специализиран доставчик като Бизнес Софтуер Консулт АД е привлекателна, висококачествена и рентабилна алтернатива. Аутсорсингът на неосновни процеси позволява на организациите да се възползват от непрекъснатите иновации, в предоставянето на HR услуги, което ви позволява да се съсредоточите върху основните компетенции и да освободите ценни ресурси за стимулиране на растежа на Вашия бизнес.


Avatar
AvatarКакво е HR

Когато вашите HR професионалисти се съсредоточат върху представянето на стратегически идеи за бизнеса, аутсорсингът на административни услуги за работна сила на специализиран доставчик като Бизнес Софтуер Консулт АД е привлекателна, висококачествена и рентабилна алтернатива. Аутсорсингът на неосновни процеси позволява на организациите да се възползват от непрекъснатите иновации, в предоставянето на HR услуги, което ви позволява да се съсредоточите върху основните компетенции и да освободите ценни ресурси за стимулиране на растежа на Вашия бизнес.

Когато вашите HR професионалисти се съсредоточат върху представянето на стратегически идеи за бизнеса, аутсорсингът на административни услуги за работна сила на специализиран доставчик като Бизнес Софтуер Консулт АД е привлекателна, висококачествена и рентабилна алтернатива. Аутсорсингът на неосновни процес

Avatar
Avatar
AvatarКои сме ние

Когато вашите HR професионалисти се съсредоточат върху представянето на стратегически идеи за бизнеса, аутсорсингът на административни услуги за работна сила на специализиран доставчик като Бизнес Софтуер Консулт АД е привлекателна, висококачествена и рентабилна алтернатива. Аутсорсингът на неосновни процеси позволява на организациите да се възползват от непрекъснатите иновации, в предоставянето на HR услуги, което ви позволява да се съсредоточите върху основните компетенции и да освободите ценни ресурси за стимулиране на растежа на Вашия бизнес.

Когато вашите HR професионалисти се съсредоточат върху представянето на стратегически идеи за бизнеса, аутсорсингът на административни услуги за работна сила на специализиран доставчик като Бизнес Софтуер Консулт АД е привлекателна, висококачествена и рентабилна алтернатива. Аутсорсингът на неосновни процес

Avatar
Avatar
AvatarЗащо да изберете нас

Когато вашите HR професионалисти се съсредоточат върху представянето на стратегически идеи за бизнеса, аутсорсингът на административни услуги за работна сила на специализиран доставчик като Бизнес Софтуер Консулт АД е привлекателна, висококачествена и рентабилна алтернатива. Аутсорсингът на неосновни процеси позволява на организациите да се възползват от непрекъснатите иновации, в предоставянето на HR услуги, което ви позволява да се съсредоточите върху основните компетенции и да освободите ценни ресурси за стимулиране на растежа на Вашия бизнес.

Когато вашите HR професионалисти се съсредоточат върху представянето на стратегически идеи за бизнеса, аутсорсингът на административни услуги за работна сила на специализиран доставчик като Бизнес Софтуер Консулт АД е привлекателна, висококачествена и рентабилна алтернатива. Аутсорсингът на неосновни процес

Avatar
Avatar


Ползи от HR аутсорсингът

През последното десетилетие HR аутсорсингът (HRO) се превърна в глобална администрация на работната сила - за да стане надежден и предвидим начин за подпомагане на рационализирането на глобалните процеси, намаляване на оперативните разходи и гарантиране на спазването на нормативните изисквания.

Аутсорсингът на някои бизнес процеси, като човешки ресурси, позволява на компаниите да се съсредоточат върху основните си компетенции и да освободят ценни ресурси за стимулиране на растежа и иновациите.

Avatar


Как можем да помогнем

Ние покриваме пълния обхват на аутсорсинга човешките ресурси, от въвеждането на данни и управлението на работните заплати до управление на ефективността. Нашите   клиенти разчитат на нас да реагираме на запитванията на служителите в реално време, като даваме точни отговори чрез техния канал на избор.

Тъй като осъзнаваме колко е важна последователността и контрола, ние редовно одитираме нашите услуги. Одитът осигурява съвместими и висококачествени услуги. Съобразявайки се с вашите глобални и местни нужди, можете да избирате от редица гъвкави решения за аутсорсинг на HR бизнес процеси.

Нашите иновации са фокусирани върху автоматизирането на услугите за човешки ресурси, така че Вашите професионалисти в областта на човешките ресурси да могат да се съсредоточат върху стратегически дейности, които ви помагат да разгърнете пълния потенциал на хората си - и да предоставите интелигентни идеи, които стимулират бизнес резултати.

Avatar


Превъзходство на услугите за мултинационалните компании

Фокусът на стратегическите хора 
Ще изпълняваме Вашите административни и транзакционни услуги, така че Вашият HR персонал да може да се съсредоточи върху стратегиите на хората.

Гъвкави модели на обслужване
От един процес на обслужване до пълен аутсорсинг на бизнес процеси, включително технология.

Намаляване на разходите
Непрекъснато иновационно обслужване с помощта на най-новите технологии за оптимизиране на процесите и намаляване на разходите.

Действителни прозрения
Анализи в реално време, които предоставят вътрешна информация във вашите човешките ресурси, заплатите и сервизния център и ви позволяват да предприемете коригиращи действия.

Нормативи

>

Партньори