Поддръжка на програмни продукти

 • Внедряване на програмни продукти

  Внедряване на гама от програмни продукти.

 • Повече
 • Индивидуални/еднократни IT услуги

  Можете да се обърнете към нас за всякакъв вид IT услуги.

 • Повече
 • Периодично IT обслужване

  Абонаментното IT обслужване е Вашият разумен избор.

 • Повече
 • Пълен IT аутсорсинг

  Предлагаме следния набор от IT Услуги.

 • Повече
 • Системна интеграция

  Планиране, разработка и доставка на технически решения.

 • Повече
 • Хостинг услуги

  Извършване на професионален хостинг за различни уеб услуги.

 • Повече
 • Информационна сигурност

  Защита на лични данни и информация.

 • Повече
 • Специализирани „облачни“ услуги

  В последните години много популярни станаха т.нар. облачни услуги.

 • Повече