Какво е GDPR?

През месец май 2016 г. Европейският съюз въведе задължителния регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) – Общ Регламент за Защита на Личните Данни.

GDPR Наръчник

С негова помощ подготвен Ваш служител би могъл самостоятелно да разработи всичко необходимо за съответствие с GDPR.

GDPR Внедряване

Ние изготвяме конкретно за Вас всичко необходимо за внедряването на Регламента.

GDPR Консултации

Ако нямаме активен договор за внедряване на GDPR и имате въпроси или притеснения относно конкретен документ, ситуация, дейност или казус, свързан с GDPR, ние можем да Ви предоставим професионални консултантски услуги в тази област.

GDPR Съдействие на поискване

С тази наша услуга може да Ви окажем пълно съдействие при подадени сигнали и жалби срещу дейността Ви като администратор/обработващ лични данни.

GDPR Абонамент

Услуга базирана на годишен абонамент, с която Ви предоставяме извършването на задължителния одит по GDPR.

DPO Аутсорсинг

Услуга базирана на месечен абонамент, при която ние изпълняваме вместо Вас всички задължения на Длъжностното лице по защита на данните, включително контакт с надзорния орган.

Ценоразпис

За предоставяне на услугите ни по внедряване на GDPR на повече от едно юридическо лице в рамките на една обща фирмена група, при общи офиси, активи и сходни дейности.